Adoptarea pachetului de masuri referitor la procedurile antitrust

Comisia Europeană a adoptat un pachet de măsuri menit să sporească gradul de interacţiune cu părţile în cadrul procedurilor antitrust şi să consolideze mecanismele de protecţie a drepturilor procedurale ale părţilor. Aceste măsuri vor spori transparenţa şi echitabilitatea procedurilor în materie de concurenţă, oferind părţilor o imagine clară a aspectelor pe care se pot aştepta să le întâlnească în diferite etape ale unei investigaţii antitrust şi sporind capacitatea acestora de a interacţiona cu serviciile Comisiei. În cazul unui diferend legat de drepturile lor procedurale, părţile pot sesiza în această privinţă consilierul-auditor în domeniul concurenţei, care va avea un rol mai proeminent pe tot parcursul procedurii antitrust. Comunicatul de presă integral se găseşte în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/171011_proceduri_antitrust_ro.htm