Aviz motivat privind emisiile de gaze cu efect de seră

România și alte 9 state membre au primit joi, 8 martie, un aviz motivat din partea Comisiei Europene referitor la netranspunerea în legislația lor națională a directivei privind calitatea benzinei și a motorinei [Directiva (UE) 2015/652 a Consiliului]. Mai multe informatii: https://ec.europa.eu/romania/news/20180803_netranspunere_norme_calcul_si_raportare_gaze_efect_sera_generate_de_carburanti_ro?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter20180315&pk_content=focusro_infrig3