Rapoartele Comisiei Europene privind libera circulație în UE

Datorită spațiului Schengen de liberă circulație, peste 400 de milioane de cetățeni din 26 de state membre ale UE și un număr tot mai mare de resortisanți ai țărilor terțe călătoresc fără a face obiectul unor controale la frontierele interne. Comisia a adoptat cel de al treilea raport al său privind „bilanțul de sănătate” al spațiului Schengen, o prezentare generală semestrială privind funcționarea acestuia. Raportul descrie cu claritate starea spațiului Schengen, pentru a asigura, în rândul tuturor țărilor care participă la acesta, interpretări și puneri în aplicare coerente ale normelor.
Comunicatul de presa integral este disponibil in pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/03062013_libera_circulatie_ro.htm