16 martie este data-limita pentru transpunerea in legislatia nationala a directivei revizuite privind intarzierile la plata

În fiecare zi, în întreaga Europă falimentează zeci de întreprinderi mici și mijlocii (IMM), întrucât facturile pe care le emit nu sunt plătite. Ca urmare, dispar locuri de muncă și rămân neexploatate oportunități de afaceri, iar revenirea la creșterea economică este amânată. Pentru a pune capăt practicilor de întârziere a plăților, Uniunea Europeană a adoptat Directiva 2011/7/UE. 16 martie 2013 este data până la care statele membre sunt obligate să integreze în legislațiile naționale textul revizuit al directivei privind întârzierea efectuării plăților. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/12032013_imm_intarzieri_plati_ro.htm
Înregistrarea anunțului de presă și a sesiunii de întrebări și răspunsuri pe subiect este disponibilă în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I076695