Protejarea persoanelor care lucrează prin intermediul platformelor: Comisia lansează prima etapă a consultării partenerilor sociali

Astăzi, 24 februarie, Comisia lansează prima etapă a consultării partenerilor sociali europeni cu privire la modalitățile de îmbunătățire a condițiilor de muncă pentru persoanele care lucrează prin intermediul platformelor digitale. Munca prin intermediul platformelor se dezvoltă rapid în UE într-un număr tot mai mare de sectoare de activitate.

 

Mai multe informații:

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_686