PRIORITATILE COMISIEI JUNCKER – Prioritatea 3: O uniune energetica rezilienta, însotita de o politica în domeniul schimbarilor climatice orientata spre viitor

„Cea de-a treia prioritate de pe lista întocmita de catre cabinetul Juncker priveste securitatea energetica durabila si o politica a schimbarilor climatice. Aceasta presupune crearea unei Uniuni Energetice care ar urma sa asigure furnizarea de energie sigura, accesibila si ecologica. Scopul Uniunii Energetice este de a urmari progresele facute în urma adoptarii Strategiei Cadru a Uniunii Energetice în anul 2015. Strategia are ca scop facilitarea tranzitiei catre o economie sigura, competitiva si decarbonizata. Politica energiei cuprinde cinci dimensiuni strâns conectate care detin si un rol de consolidare: garantarea aprovizionarii Europei cu energie si reducerea dependentei de importuri, integrarea pietelor energetice nationale, plasarea eficientei energetice pe primul plan, decarbonizarea economiei si promovarea cercetarii, inovarii si competitivitatii. La 27 octombrie 2015, Comisia Juncker a reafirmat angajamentul de a realiza cele 10 prioritati si a adoptat cel de-al doilea program de lucru pentru anul 2016. În Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu si Comitetul Economic si Social European, intitulata O strategie – cadru pentru o uniune energetica rezilienta, însotita de o politica în domeniul schimbarilor climatice orientata spre viitor, se urmareste instituirea noului program de lucru care vizeaza diversificarea resurselor energetice, reducerea consumului de energie si promovarea tehnologiilor ecologice. De asemenea, în urma programului, Comisia a reformat schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS)”.
Extras din brosura „10 prioritati de nota 10”, editata de Centrul de informare EUROPE DIRECT Bucuresti.
Mai multe informatii: https://bookshop.europa.eu/ro/zece-priorit-i-pentru-europa-pbNA0115476/?CatalogCategoryID=sciep2OwkgkAAAE.xjhtLxJz