Proiecte pilot in Romania

Doua proiecte din Romania fac parte din cele 18 proiecte-pilot implementate in cadrul “Garantiei pentru Tineret”
Două proiecte din România fac parte dintre cele 18 proiecte-pilot lansate în perioada august-decembrie 2013 în cadrul “Garanției pentru Tineret”. Proiectul din județul Alba se axează pe punerea în practică, în cadrul școlilor, a unui model de cercuri de pregătire și consiliere profesională (de tip job club), în timp ce proiectul din județul Neamț se concentrează pe crearea de planuri individualizate de încadrare pe piața muncii pentru tinerii ce părăsesc sistemul de asistență socială.
Aceste proiecte-pilot, ce se desfășoară timp de aproximativ 12 luni fiecare, reprezintă modalități concrete de punere în practică a “Garanției pentru Tineret”, de exemplu prin consolidarea legăturilor dintre angajatori și școli, precum și prin îmbunătățirea sprijinului acordat tinerilor de către serviciile publice de ocupare a forței de muncă.
În acest context, Comisia Europeană urmează să se întâlnească în cadrul unui seminar desfășurat la Bruxelles, cu coordonatorii celor 18 proiecte-pilot menționate. În cadrul reuniunii vor fi trecute în revistă atât realizările, cât și învățămintele desprinse în cursul implementării lor.
Mai multe detalii despre seminarul cu coordonatorii proiectelor și despre “Garanția pentru Tineret” în general sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/images/09092014_memo_youth_guarantee.pdf