Comisia a invitat statele membre sa isi intensifice eforturile pentru majorarea asistentei pentru dezvoltare

Datele OCDE arată că Uniunea Europeană și statele sale membre au continuat, și în 2013, să se constituie în cel mai mare donator de ajutoare din lume, furnizând peste jumătate din totalul asistenței oficiale pentru dezvoltare (AOD) pe plan mondial.
 
AOD colectivă din partea UE (acordată atât de instituțiile Uniunii, cât și de statele membre) și-a reluat tendința de creștere în 2013 (56,4 mld. euro față de 55,3 mld. euro în 2012), după ce înregistrase scăderi consecutive în ultimii doi ani precedenți.
 
În 2005, statele membre UE s-au angajat să majoreze AOD până la 0,7% din venitul național brut (VNB) al UE până în 2015. În iunie 2013, respectarea acestui angajament a fost reconfirmată de Consiliul European drept o prioritate-cheie a statelor membre, în vederea îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM) stabilite de ONU.
 
Țintele individuale sunt de 0,7% pentru cele 15 statele membre de dinainte de 2004 și de 0,33% pentru statele membre ce au aderat la UE începând cu 2004.
 
Mai multe detalii pe această temă se găsesc în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/08042014_majorare_ajutor_pentru_dezvoltare_ro.htm