Publicarea ghidului practic referitor la testul privind resedinta obisnuita

Comisia Europeană a publicat un ghid practic referitor la „testul privind reședința obișnuită” prin care să ajute statele membre să aplice normele UE în materie de coordonare a sistemelor de securitate socială pentru cetățenii UE care s-au mutat recent în alt stat membru. Noul ghid oferă mai multă claritate în privința „testului privind reședința obișnuită” realizat de UE și va facilita aplicarea acestuia în practică de către autoritățile statelor membre.
Ghidul, elaborat în colaborare cu statele membre, clarifică conceptele separate de „reședință obișnuită” și „ședere temporară” sau „ședere”. Aceste definiții, prevăzute în dreptul UE [Regulamentul (CE) nr. 883/2004, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 465/2012], sunt necesare pentru a stabili care stat membru este responsabil de plata prestațiilor de asigurări sociale cetățenilor UE care circulă dintr-un stat membru în altul. În temeiul dreptului UE, poate exista numai un singur loc de reședință obișnuită și, prin urmare, un singur stat membru responsabil de plata prestațiilor de asigurări sociale bazate pe locul de reședință.
Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/13012014_libera_circulatie_ghid_securitate_sociala_ro.htm
Înregistrarea declarației de presă susținute de comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune László ANDOR poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I085468
Înregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri este disponibilă în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I085467