Publicarea tabloului de bord privind mobilitatea pentru studii in UE

Conform primului „Tablou de bord privind mobilitatea în UE”, Germania, Belgia, Spania, Franța și Italia dețin cele mai bune sisteme de sprijin public pentru promovarea posibilităților de studiu și de formare în străinătate și pentru consilierea studenților din învățământul superior. Tabloul de bord reprezintă o parte a răspunsului dat de Comisia Europeană cererii statelor membre de a elimina obstacolele în calea studiilor și formării în străinătate, ca parte a unor acțiuni mai ample de a ajuta tinerii să obțină competențele și experiența de care au nevoie pentru a-și spori capacitatea de inserție profesională.
România e clasată bine și foarte bine în ce privește informarea și consilierea referitoare la mobilitatea academică și, respectiv, crearea de oportunități de mobilitate (pe partea de învățare de limbi străine). În schimb, ea are rezultate foarte slabe în ce privește portabilitatea burselor de stat și a împrumuturilor din fonduri publice, a recunoașterii rezultatelor la învățătură, precum și a spijinului pentru mobilitate acordat studenților dezavantajați din punct de vedere socio-economic.
Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/09012014_tabloul_de_bord_privind_mobilitatea_in_ue_ro.htm