Comisia Europeană intentionează să modernizeze dreptul european al societătilor comerciale si guvernanta corporativă

Comisia Europeană a adoptat în data de 12 decembrie un plan de acțiune în care sunt prezentate viitoarele inițiative în domeniul dreptului societăților comerciale și al guvernanței corporative. Dreptul european al societăților comerciale și guvernanța corporativă trebuie să garanteze că societățile sunt competitive și sustenabile. Analiza Comisiei și consultările realizate în ultimii doi ani indică în mod clar că se pot face îmbunătățiri suplimentare, prin încurajarea și facilitarea implicării acționarilor pe termen lung, prin creșterea nivelului de transparență între societăți și acționarii lor și prin simplificarea operațiunilor transfrontaliere ale societăților europene. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/12122012_modernizare_drept_european_societati_comerciale_guvernanta_corporativa_ro.htm