Avertizare din partea CE pentru 8 tari terte in ce priveste pescuitul illegal

Comisia Europeană și-a intensificat eforturile pentru combaterea pescuitului ilegal la nivel internațional, avertizând opt țări terțe asupra faptului că riscă să fie identificate drept țări pe care le consideră necooperante în lupta împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN). Țările în cauză sunt Belize, Cambodgia, Fiji, Guineea, Panama, Sri Lanka, Togo și Vanuatu. Decizia adoptată pe 15 noiembrie este prima de acest tip și subliniază insuficiența eforturilor acestor țări pentru combaterea pescuitului ilegal, identificând lacune concrete, precum absența dialogului sau a eforturilor pentru abordarea deficiențelor de monitorizare, control și supraveghere a pescuitului, și sugerând măsuri pentru remedierea acestora. În această etapă, decizia nu va atrage măsuri care să afecteze schimburile comerciale. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/15112012_combatere_pescuit_ilegal_ro.htm
Înregistrarea declarației de presă facute de comisarul european pentru pescuit și afaceri maritime Maria DAMANAKI poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=89875