Actiunile CE de sensibilizare a opiniei publice in ce priveste deseurile marine

Deșeurile marine reprezintă o amenințare gravă pentru mediul costier și cel marin din întreaga lume. Habitatele marine sunt contaminate cu deșeuri generate de om și alte reziduuri, care ridică probleme tot mai mari de ordin ecologic, economic, igienico-sanitar și estetic. Comisia Europeană întreprinde acțiuni pentru sensibilizarea opiniei publice în legătură cu această problemă de anvergură mondială, în conformitate cu angajamentele asumate la Rio în vara acestui an care vizează reducerea incidenței și a impactului acestei poluări asupra ecosistemelor marine.
http://ec.europa.eu/romania/news/19112012_reducere_deseuri_marine_ro.htm