Masuri adoptate pentru remedierea dezechilibrului dintre cererea si oferta de certificate de emisii EU-ETS

Comisia Europeană ia două măsuri importante pentru a remedia dezechilibrul tot mai mare dintre oferta și cererea de certificate de emisii din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS). Ca o primă măsură imediată, Comisia a prezentat o propunere oficială de revizuire a profilului temporal al licitațiilor și de amânare a scoaterii la licitație a unui număr de 900 de milioane de certificate de emisii în cea de-a treia etapă a EU ETS, care începe anul viitor. Totodată, Comisia a adoptat un raport privind situația pieței europene a carbonului, în care sunt prezentate o serie de măsuri structurale posibile pentru rezolvarea excedentului de certificate. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/14112012_reformare_piata_carbon_ro.htm