Acordarea de fonduri Romaniei din Fondul European de Ajustarela Globalizare

Comisia Europeană a propus să se aloce României 2,9 milioane EUR din Fondul European de Ajustarela Globalizare(FEG) pentru a ajuta 1.416 lucrători, concediati în România de către SC Nokia România SRL si de către unul dintre furnizorii acesteia, să îsi găsească alte locuri de muncă. Propunerea este transmisă spre aprobare Parlamentului European si Consiliului de Ministri al UE. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/19102012_ocuparea_fortei_de_munca_ro.htm