Adoptarea comunicarii despre revizuirea cadrului de reglementare a nanomaterialelor

Nanotehnologia înregistrează astăzi progrese majore si are potentialul de a facilita progrese tehnologice „revolutionare” si de a revitaliza cresterea economică. Ca recunoastere acestui fapt, Comisia Europeană a adoptat o comunicare privind a doua revizuire a cadrului de reglementare a nanomaterialelor, care include, de asemenea, planurile Comisiei de a îmbunătăti legislatia UE, astfel încât să asigure utilizarea în sigurantă a nanomaterialelor. Comunicatul de presă integral se găseste în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/03102012_nanomateriale_tehnologii_inovatoare_ro.htm