Cartografierea fundului mării: noi oportunități de creștere „albastră” și de ocupare a forței de muncă oferite de mări și oceane

Oceanele și mările care înconjoară Europa oferă noi oportunități de creștere și de ocupare a forței de muncă pentru a îndeplini obiectivele strategiei Europa 2020. Pentru o exploatare optimă a acestui potențial, avem nevoie de mai multe cunoștințe despre fundul mării. Comisia Europeană propune crearea, până în 2020, a unei hărți digitale a fundului marin al apelor europene prin colectarea datelor existente într-o singură bază de date coerentă, accesibilă tuturor. În Cartea verde asupra cunoașterii mediului marin, Comisia lansează o consultare privind modul în care poate fi atins acest obiectiv. Cartea verde adresează o serie de întrebări, de exemplu: cum pot fi integrate eforturile actuale depuse de statele membre într-un efort comun la nivelul UE?cum pot fi dezvoltate noi tehnologii de observare mai ieftine? și care poate fi contribuția sectorului privat?Consultarea va fi deschisă până în data de 15 decembrie 2012.