Comisia publica un raport pe tema sistemelor de invatamant dedicate persoanelor cu nevoi speciale sau dizabilitati

În ciuda angajamentelor asumate de statele membre de a promova educația favorabilă incluziunii, copiii cu nevoi educaționale speciale și adulții cu dizabilităţi continuă să se confrunte cu probleme, conform unui nou raport publicat de Comisia Europeană. Mulți sunt plasați în instituții segregate, iar cei din instituțiile educaționale normale primesc adesea un sprijin necorespunzător, afirmă raportul. Acesta invită statele membre să depună eforturi mai serioase pentru a dezvolta sisteme de educație favorabile incluziunii și pentru a înlătura obstacolele cu care se confruntă grupurile vulnerabile în ceea ce privește participarea și succesul în educație, formare și ocuparea forței de muncă. Comunicatul de presă integral se găseşte în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/10072012_copii_nevoi_speciale_ro.htm